Audit en analyse

Audit en analyse

Op alle gebieden van interne communicatie biedt Involve audit en analyse aan:

Audit

De IC-audit scant de interne communicatie op: de structuur: spelers en toerusten, thema’s (strategie, projecten en veranderingen), meten en de IC functie. De IC-audit maakt gebruik van documentanalyse, interviews, enquête (optioneel) of groepsinterviews.

De Gespreksaudit scant de kwaliteit van de gesprekken in de organisatie en kijkt hierbij naar de drie kernelementen voor het verbeteren van gesprekken: het handelen van het individu, patronen tussen mensen én de koers en structuur van de organisatie. Voor de Gespreksaudit maken we gebruik van observaties, groepsgesprekken of interviews, online vragenlijst (optioneel) en documentanalyse (optioneel).

Onze audits worden indien gewenst afgerond met een compleet advies voor verbetering, inclusief hoe dat kan worden geïmplementeerd.

De IC-audit en/of Gespreksaudit kan ook op onderdelen worden ingezet bijvoorbeeld:

  • communicatiestructuurscan
  • analyse van communicatie processen
  • in kaart brengen sociale netwerken
  • inventarisatie en integratie van actuele thema’s
  • analyse van bestaande systemen en processen voor borging
  • analyse van de huidige IC functie

IC stijl-test

De IC-stijltest test de natuurlijke communicatiestijl en -kwaliteiten van de belangrijkste communicatoren, ofwel spelers in de communicatie, binnen uw organisatie. De meting is kwalitatief en richt zich op een vooraf geselecteerde groep (bijvoorbeeld teamleiders) en op de kwaliteiten die in uw organisatie nodig zijn voor een succesvolle interne communicatie. Aan de hand van drie maatwerkcases stellen we ook de natuurlijke interne communicatiestijl van deze groep vast. De resultaten van de scan zijn input voor een professionaliseringsplan én kunnen een prima start zijn van een opvolgende communicatieworkshop.

Veranderanalyse

Voor projecten en veranderingen stellen wij altijd samen met het project- of veranderteam een veranderanalyse op. Dit is de basis voor positionering, impactbepaling en strategie waarbij communicatie als integraal onderdeel is van effectieve verandering.

Effectmeting en IC-business case

Of het nu gaat om één belangrijk communicatie-instrument, een compleet IC traject of een hele campagne. In alle gevallen wilt u weten wat uw inspanningen hebben opgeleverd. Dat stellen we graag voor u vast:

  • als aparte meting (kwalitatief of kwantitatief),
  • als onderdeel van een bestaand onderzoek (bijvoorbeeld medewerkertevredenheidonderzoek)
  • of uitgewerkt in een business case gericht op het te verwachten resultaat en accountability.
ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies