Bij actuele thema's

Met goed toegeruste spelers kan de organisatie communiceren over alles wat er nodig is om de organisatie te laten draaien. Producten en diensten tot tevredenheid af te leveren. Mensen richting en houvast te geven. Veranderingen te versoepelen. Om mensen te verbinden en te stimuleren net dat beetje extra te doen. Alle relevante informatie kan in de organisatie worden uitgewisseld.

Maar niet voor niets is ‘actuele thema’s’ een specifiek onderdeel van onze visie op interne communicatie. Vaak zien we dat de interne communicatie in het primaire proces wel (redelijk) goed gaat. Maar de overkoepelende onderwerpen vinden vaak lastig hun weg in de organisatie. Deze vragen dan ook om een andere aanpak.

Extra communicatie-aandacht

Bij belangrijke en ingrijpende onderwerpen is extra communicatie-aandacht noodzakelijk. Wij denken hierbij vooral aan:

- Strategie, kerwaarden en het beleid van de organisatie.
- Veranderprogramma’s en projecten op het gebied van structuur, cultuur, processen en systemen.

Wij zien de strategiecyclus en veranderingen als intensieve communicatieprocessen die gemakkelijker verlopen als er een goed ingerichte communicatiestructuur is. Is die er niet, dan vormt de strategiecyclus of een verandering een mooi startpunt om spelers gericht toe te rusten. En zo de communicatie ook structureel op een hoger plan te krijgen. Strategie en verandering dienen zo als kapstok voor structurele verbetering van de interne communicatie.

Organisatiethema’s verbinden

Voor de behapbaarheid en een duidelijke richting is het cruciaal de verschillende thema’s met elkaar in verband te brengen en ze te doseren. Zo kunnen medewerkers de ontwikkeling of verandering beter plaatsen, zijn ze in staat deze te volgen en hun werk of gedrag daarop aan te passen.

De informatie-uitwisseling over actuele thema’s sluit bij voorkeur maximaal aan bij de bestaande communicatiestructuur en geformuleerde rollen en verantwoordelijkheden. Het voorkomt dat er steeds nieuwe middelen en bijzondere uitingen het licht zien.

Actuele thema's binnen onze visie op interne communicatie (Involve©)
ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies