IC-functie

Een vaste IC-functie is niet in alle gevallen nodig om de interne communicatie te organiseren. Wanneer wel en wanneer niet en hoe ziet een IC-functie er dan uit? Het aandachtsgebied ‘IC-functie’ is een onderdeel van onze visie op interne communicatie en geeft antwoorden op die vragen.

IC organiseren

In onze visie staan de spelers in interne communicatie centraal, zodat zij (beter) in staat zijn hun communicatieve taken en verantwoordelijkheden in te vullen. Nu is de vraag welke activiteiten een organisatie moet verrichten om interne communicatie zo goed mogelijk te laten bijdragen aan het functioneren van de organisatie en het realiseren van de strategische ambities. Om vervolgens te kijken waar die activiteiten het best kunnen worden uitgevoerd en hoe deze het best kunnen worden georganiseerd. Het is namelijk ook cruciaal om te bepalen wat voor opstelling er nodig is voor het ontwikkelen en realiseren van de beschreven activiteiten. Het zijn de basisvoorwaarden, zodat de gekozen IC-activiteiten daadwerkelijk en voortdurend bijdragen aan de uitdagingen van de organisatie op dat moment. De IC-functie is door het te beleggen bij een of meer personen zelf natuurlijk ook een bijzondere speler in de interne communicatie. Niet elke organisatie heeft een aparte IC-functie nodig. Wanneer een organisatie en haar context niet complex is, kun je IC-activiteiten rustig bij spelers laten die dat nu ook al, en naar tevredenheid, doen. Wanneer het vooral gaat om informeren en instrueren, dan hoeft er weinig te gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan een productiebedrijf van zo’n 50 tot 150 mensen in een stabiele context, waarin de lijncommunicatie goed functioneert.

Inrichten communicatienetwerk

Naast de IC-functie is het cruciaal om een communicatienetwerk in te richten. Een communicatienetwerk zorgt ervoor dat de IC-functie het nieuws, achtergronden en feedback uit de organisatie haalt. Maar het kan er ook voor zorgen dat organisatie brede projecten en veranderingen ontwikkeld en gerealiseerd worden, in aansluiting op de specifieke context in een afdeling of organisatie breed. Dat gaat dus een stuk verder dan de bekende redactieraad of het webcontentnetwerk.

In grote organisaties bestaat dit netwerk vaak uit communicatiemensen in de verschillende organisatieonderdelen. Ook die communicatiemensen zouden weer een netwerk kunnen opbouwen van mensen die niet-specifieke communicatiefuncties hebben, maar wel de kennis en kunde bezitten en begrip van de organisatie om een actievere en ondersteunende rol te kunnen vervullen in de interne communicatie. Het netwerk zorgt er namelijk voor dat de IC-functie als het ware ogen en oren heeft in alle hoeken en gaten van de organisatie. Het netwerk werkt als een vooruitgeschoven post van het IC-team zelf dat fysiek niet op elke plek binnen een organisatie kan zijn.

Wat Involve voor u kan doen

Involve ondersteunt bij de inrichting/organisatie van de interne communicatie. Zo ontwikkelen wij samen met communicatieprofessionals een visie op de rolinvulling. De ondersteunende IC-activiteiten en verantwoordelijkheden kunnen we in een heldere portfolio definiëren dat vorm geeft aan de IC-functie. We brengen in kaart wat de ideale omvang van de IC-functie voor uw organisatie zou zijn en maken de werkprocessen inzichtelijk die noodzakelijk zijn voor een juiste inrichting van de IC-functie. Denk bijvoorbeeld aan wijze van samenwerken, overleggen, afstemmen en rapporteren.
Indien gewenst ‘maken we kwartier’ en/of vullen een interne communicatiefunctie interim in. Ook bieden we gericht inhoudelijke en procesmatige coaching aan IC-managers of –adviseurs.
Meer over de IC-functie lees je in het boekje 'Help! Hoe kom ik in positie?'.

ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies