Implementatie

Een nieuwe blik op interne communicatie kan leiden tot een geheel nieuwe opzet en invulling van de functie.

Wij onderscheiden twee hoofdmanieren om een visie op interne communicatie te implementeren waarin de organisatie het vertrekpunt is en het toerusten van spelers de kern vormt:
1. Groots en meeslepend: alles in één keer aanpakken, dat kan natuurlijk nog steeds stapsgewijs.
2. Kleine stapjes: door haakjes te zoeken en benutten.

Groots en meeslepend

Als er ruimte is om de interne communicatie fundamenteel aan te pakken, dan zijn dit mogelijke stappen om te zetten:
1. visie vormen en uitdragen
2. coalities smeden
3. diagnose maken
4. analyseren en focus bepalen
5. bepalen aanpak spelers en toerusten
6. realiseren in stappen
7. ondertussen
8. borging

Kleine stapjes

Is er niet direct ruimte voor de fundamentele aanpak van de interne communicatie in één keer, dan kan het in kleine stappen. Er zijn vaak haakjes en kansen genoeg in de dagelijkse praktijk. Dit zijn mogelijke stappen:
1. formuleren visie op interne communicatie
2. informeel delen visie en verdere bewijsvoering verzamelen
3. kansen herkennen en ernaar handelen
4. experimenteren
5. structureel maken

Een uitgebreide toelichting op de stappen kunt u lezen in ‘IC in 3D, interne communicatie in een breed organisatie perspectief’. Of in het artikel: 'Leer ze zelf vissen'.

Wat Involve voor u kan doen

Involve adviseurs zijn door hun expertise, competenties en de manier waarop wij werken zeer geschikt om plannen voor het verbeteren van interne communicatie te realiseren, een strategie communicatietraject neer te zetten of een veranderstrategie succesvol te implementeren.

ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies