Interne communicatie

Involve ziet interne communicatie als het proces van richting geven aan en het organiseren van wisselwerking tussen mensen in een organisatie. Zodat verbinding, betekenisgeving en uitwisseling tussen deze (groepen) mensen ontstaat. Zodat de merkbelofte wordt waargemaakt. Zodat nieuwe ideeën kunnen ontstaan, samenwerking beter verloopt en veranderingen sneller tot stand komen. Mensen bewegen tot resultaat.

Daarmee beperkt interne communicatie zich in onze visie zeker niet alleen tot het oorspronkelijke domein van berichtgeving. En heeft interne communicatie meer dimensies dan het stimuleren van interactie en dialoog alleen.

Bekijk hier het minicollege over onze visie op interne communicatie.

 

De basis

Interne communicatie is een containerbegrip geworden. Voordat dit een te grote container wordt waar iedereen alles maar in gooit of alleen dat erin stopt wat het beste uitkomt, bieden we houvast met onze visie die een viertal lagen omvat: omgeving, organisatie, spelers en toerusten. Deze vormen de basis van interne communicatie. De ontwikkelingen in de omgeving en de aard, kenmerken en doelen van de organisatie bepalen waar (extra) focus op interne communicatie zou moeten liggen. Met deze focus zijn keuzes te maken welke spelers belangrijk zijn en welke collectieve en individuele toerusting zij nodig hebben om hun rol in de interne communicatie te kunnen vervullen. Zodat er vooral wordt gewerkt aan die aspecten van het proces van wisselwerking die daadwerkelijk bijdragen aan de organisatiedoelen.

Bij actuele thema's

Naast de communicatie voor het dagelijkse functioneren van de organisatie zijn er actuele thema’s die bijzondere aandacht vragen voor interne communicatie. Wij denken expliciet aan de organisatiestrategie en veranderingen. We zien bij deze thema’s interne communicatie als integraal onderdeel van de strategiecyclus en de veranderaanpak.

Functioneren IC mogelijk maken

Om effectieve interne communicatie mogelijk te maken is het van belang om het effect te meten van de energie die de organisatie steekt in interne communicatie. Dat meten vindt plaats op zowel op de laag van toerusten, spelers, organisatie, actuele thema’s als IC-functie.

Ook kan het nuttig zijn om een functie in te richten die speciale aandacht heeft voor de interne communicatie. Deze IC-functie is onderdeel van de organisatie(structuur), is zelf een speler in de interne communicatie met een eigen rol en levert een bijdrage aan het toerusten van andere spelers.

Tenslotte is de implementatie van de nieuwe aanpak van interne communicatie van belang. Dit kan groots worden aangepakt, of in kleine stappen. Maar altijd passend bij de organisatie.

Onze visie op interne communicatie hebben wij uitgebreid beschreven in de tweede geheel herschreven versie van ‘IC in 3D, interne communicatie in een breed organisatie perspectief’. Van alle aspecten van interne communicatie zijn ook 6 boeken verschenen. Zie hier voor al deze boeken.
 

Volledige visie op interne communicatie (Involve©)
ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies