Meer waarde van gesprekken in jouw organisatie

Wist je dat medewerkers in organisaties zo’n 80 % van hun werktijd in gesprekken zitten? Dat is nogal wat. Dan wil je natuurlijk dat die gesprekken van topkwaliteit zijn en ook daadwerkelijk iets bijdragen voor de organisatie. Maar hoe vaak is dat echt het geval? In die gesprekken vindt de echt impactvolle communicatie plaats. Als dat zo is, moet er dan binnen organisaties niet veel meer aandacht zijn voor gesprekken?  Gesprekken in de organisatiecontext zijn onontgonnen gebied. Een gemiste kans, want door meer focus op de kwaliteit van gesprekken creëer je meerwaarde voor je organisatie. 

De waarde van gesprekken

Goede gesprekken brengen energie, geven handvatten om samen te werken en helpen bij het realiseren van de doelen van de organisatie. Goede gesprekken houden rekening met de behoeften, beleving en belangen van de aanwezige deelnemers. Dan hebben we het niet alleen over de 1-op-1 gesprekken die in een organisatie plaatsvinden, maar over alle soorten van gespreksmomenten: van themabijeenkomsten, teamoverleggen, MT-sessie tot gesprekken bij het koffieapparaat, bila’s, afstemmingsoverleg en persoonlijke ontwikkelgesprekken. 

Chemie in gesprekken

Wij zien kansen (en de noodzaak) om al die gesprekken die in organisaties plaatsvinden (nog) waardevoller te maken. Wij denken dat er drie kernelementen zijn die je daarbij helpen en effect hebben op de kwaliteit van gesprekken:

  1. Individueel handelen: hoe mensen zich in gesprekken opstellen en hoe ze zich in gesprekken gedragen.
  2. Patronen tussen ons: vaste manieren waarop deelnemers in gesprekken op elkaar reageren en het effect van de organisatiecultuur op de gesprekken die plaatsvinden.
  3. Koers en structuur van de organisatie: de manier waarop gesprekken gekoppeld zijn aan de doelen van de organisatie en dat er samenhang is tussen gesprekken passend bij de structuur van de organisatie. 

Een nieuwe rol: de Gespreksfluisteraar

Iedereen in de organisatie is verantwoordelijk voor goede gesprekken, maar wij zien ook een nieuwe rol ontstaan: de zogenaamde gespreksfluisteraar. Een persoon die anderen binnen de organisatie helpt om gesprekken te verbeteren. De ideale gespreksfluisteraar heeft kennis van en inzicht in hoe organisaties werken en wat mensen beweegt. 

Wat Involve voor u kan doen

Involve biedt diverse tools en interventies om de gesprekken in uw organisatie in kaart te brengen en focus te bepalen voor verbetering van deze gesprekken. Onze Gespreksaudit scant de kwaliteit van de gesprekken in de organisatie en kijkt hierbij naar de drie kernelementen: het handelen van het individu, patronen tussen ons én de koers en structuur van de organisatie. Met de Werkoverlegcheck observeren we het verloop en de inhoud van werkoverleggen binnen de organisatie. Daarnaast trainen we medewerkers om zelf – aan de hand van onze praktische checklist en observatielijst – zelf hun werkoverleggen onder de loop te nemen voor verbeterpunten.

Wilt u op een interactieve manier uw medewerkers bewust maken van de impact van gesprekken in de organisatie? Dan biedt ons Bewustwordingsclinic uitkomst. Tijdens deze clinic nemen we medewerkers mee langs de drie kernelementen voor gesprekken van waarde en laten we hen hiermee oefenen.

Voor mensen die zich aangetrokken voelen tot de rol van Gespreksfluisteraar en zich daar meer in willen verdiepen hebben we twee opties:

  1. De ééndaagse Masterclass over hoe je vanuit de rol van gespreksfluisteraar anderen kunt helpen om hun gesprekken te verbeteren.
  2. De Gespreksfluisteraar 3-daagse. Een in-company training die potentiële gespreksfluisteraars in de organisatie samen brengt en vanuit de context van de organisatie kijkt hoe de rol van gespreksfluisteraar het beste kan worden vormgegeven. Centraal in deze training staan ook de drie kernelementen voor gesprekken van waarde.

Deze tools en interventies dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de gesprekken in  organisaties. Ons boek ‘De Gespreksfluisteraar, meer waarde van gesprekken in jouw organisatie’ is hier ook specifiek op gericht.

ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies