Meten

Om te weten of de interne communicatie inspanningen in een organisatie iets opleveren en bijdragen aan de organisatiedoelen, is het noodzakelijk om vast te stellen hoe de interne communicatie ervoor staat en wat de effecten ervan zijn.

Hoe breng je nu precies de huidige interne communicatie in kaart en hoe meet je de effecten van de communicatie inspanningen? Hoe bewijs je het rendement van interne communicatie? En hoe zorg je ervoor dat intern communicatiebewustzijn integraal onderdeel wordt van het handelen in een organisatie? In onze visie op interne communicatie geeft het aandachtsgebied ‘meten’ antwoorden op die vragen.

Als integraal onderdeel

Onder meten verstaan we hier onderzoek doen naar communicatie. In traditionele communicatieplannen ligt de nadruk hierbij veelal op verantwoording achteraf. Ofwel: evaluatie. Heb ik m’n doelen bereikt? Dat is een vrij rechtlijnige, eenzijdige benadering die uitgaat van rationele beïnvloedingsprocessen en daaraan gekoppelde doelstellingen. In onze visie is meten een integraal onderdeel van het geheel. Meten vindt dan ook plaats in verschillende lagen en aandachtsgebieden van ons model:
1. Toerusten: tevredenheid, bereik en effect hiervan.
2. Spelers: wie zijn de juiste spelers, wat zijn hun competenties.
3. Organisatie: wat is de bijdrage aan organisatiedoelen.
4. Actuele thema’s: is er draagvlak en raakt de communicatie de juiste snaren.
5. IC functie: zowel per individu als het effect van de inspanningen van de afdeling.

In de praktijk

Het effect van één of enkele middelen kan gemeten en aangetoond worden (voor intranet zijn vaak al standaard meetgegevens/statistieken beschikbaar). Of het totale rendement van de interne communicatie(functie). Bijvoorbeeld als onderdeel van een bestaand of lopend medewerkerstevredenheidsonderzoek. Óf u meet, maar vooral hóe u meet, hóe u de vraag stelt en hóe het antwoord gegeven kan worden, is cruciaal om alleen al door de meting een (bewustwordings)effect te bereiken. Overigens geeft kwalitatief onderzoek meer mogelijkheden om de onderliggende betekenissen te achterhalen.

Wat Involve voor u kan doen

Involve kan bij alle meetwensen ondersteunen, zowel in kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Op één middel, een gehele communicatiestructuur of de totale impact van interne communicatie. Altijd op maat voor uw organisatie. U kunt kiezen uit twee smaken:
IC-audit: scant de interne communicatie op de vijf resultaatgebieden: spelers, structuur, thema’s, meten&borgen en de IC functie. Wij kunnen de IC-audit op maat en op onderdelen voor uw organisatie inzetten.
IC-business case: ook helpt Involve graag om de invloed en accountability van interne communicatie op de belangrijkste prestatie indicatoren van organisaties vast te stellen. Om zo de business case voor interne communicatie te bepalen. We zoeken naar (harde en zachte) bewijsvoering voor de effectiviteit van de interne communicatie activiteiten en interventies, met engagement en motivatie van medewerkers vaak als een belangrijke aan interne communicatie toebedeelde bijdrage.

In het boekje 'Help! Wat levert IC nu eigenlijk op?' reiken de auteurs praktische handvatten en onderzoeksvormen aan waarmee je direct zelf aan de slag kunt. 

ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies