Omgeving en organisatie

De bijdrage die interne communicatie kan leveren aan het ondersteunen van organisatiedoelen hangt af van de context, de specifieke ontwikkelingen in de omgeving en de kenmerken en uitdagingen van de organisatie. Inzicht in de essentie van de organisatie en de omstandigheden waarbinnen een organisatie opereert, is dus een voorwaarde om iets zinnigs te kunnen zeggen over de precieze inzet van interne communicatie.

De omgeving

Een organisatie is onlosmakelijk verbonden met haar omgeving, het is onderdeel van een groter geheel. Ontwikkelingen binnen die omgeving vragen van een organisatie het vermogen zich aan te passen. Dat kan gaan om algemene maatschappelijke trends in combinatie met specifieke ontwikkelingen in een branche. Soms moet de organisatie zich heel snel aanpassen en soms is er meer tijd. De impact van de ontwikkelingen kan verschillend zijn en dat heeft dus invloed op de wijze van organiseren en communiceren.

In essentie

Wat elke organisatie uniek maakt is haar kern, de combinatie van dat wat zij doet, moet en wil. Dit bepaalt de context waarbinnen organisaties en medewerkers organiseren en communiceren.

Dat wat een organisatie doet, komt het duidelijkst tot uiting in het dagelijkse werk. In het primaire proces dus. De medewerkers die daar mee bezig zijn, weten over het algemeen heel goed waarvoor de organisatie op de wereld is.

Anderen, veelal de top, zijn meer bezig met de toekomst. Met wat er nodig is om ook in de toekomst succesvol te zijn of te overleven.

Hoe groter de (ervaren) afstand tussen deze twee werelden is, des te groter is de uitdaging om ze ‘in communicatie’ te verbinden.

Kenmerken

Hoe een organisatie is ingericht is ook van betekenis voor de interne communicatie. De inrichting van processen, sturingsprincipes en de organisatiestructuur hebben allemaal invloed op de wijze van communiceren.

Naast deze ‘harde’ kant speelt ook de organisatiecultuur een rol in interne communicatie. De manier waarop mensen met elkaar omgaan, de manier waarop zij betekenis toekennen aan het leven of het werk, de manier waarop zij zaken organiseren hebben allemaal consequenties voor de manier waarop zij met elkaar communiceren.

Strategie

Tot slot is de strategie van een organisatie een impactvolle factor voor de interne communicatie. Waar gaat de organisatie naar toe en via welke weg? De strategische keuzes van de organisatie bepalen in sterke mate de focus in interne communicatie.

Om een effectieve invulling te kunnen geven aan de interne communicatie is het belangrijk om bewust te zijn van de context, de specifieke kenmerken en uitdagingen van de organisatie. Anders is het risico groot dat interne communicatie niet meer is dan een losse flodder, zonder duurzaam resultaat.

Wat Involve voor u kan doen

Involve biedt diverse tools om de organisatie in kaart te brengen en focus te bepalen voor de interne communicatie. De IC-audit scant de interne communicatie op: de structuur: spelers en toerusten, thema’s, meten en de IC-functie. Met de IC-stijltest meten we de natuurlijke communicatiestijl en -kwaliteiten van de belangrijkste communicatoren, ofwel spelers in de communicatie, binnen uw organisatie. Deze tools dragen bij aan het bepalen van de bijdrage van IC in de organisatie, de eerste stap van ieder IC advies. Het boekje 'Help! Wat doen we nou wel en wat doen we nou niet (meer)?' is hier specifiek op gericht.

ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies