Onderzoeken

Minimaal twee keer per jaar voeren we samen met een Nederlandse Universiteit onderzoek uit. De laatste jaren is dit vaak met Universiteit Twente vanwege hun nauwe aansluiting met de praktijk. De resultaten van de onderzoeken gebruiken we voor het verrijken van onze visie en de inzichten passen we toe in onze opdrachten. De onderzoeken mogen altijd op belangstelling rekenen in de communicatie vakbladen en communities. Zo had het Praktijkcongres Interne Communicatie in 2012 de primeur om de resultaten van het onderzoek naar impliciete communicatie te delen met de aanwezigen. En publiceerden we in april (kwantitatief) en november 2011 en 2013 (kwalitatieve verdieping) de resultaten van de eerste twee Trendonderzoeken Interne Communicatie. U vindt onze onderzoeken terug via Kennis Delen in het Hoofdmenu. Zie hieronder voor een overzicht van lopende en afgeronde onderzoeken.

Horizontale en diagonale communicatie tussen organisationele eenheden: Lisanne Redeman, stagiaire bij Involve en afstudeerder aan de Universiteit Twente, onderzoekt de zogenaamde Inter Unit Communicatie (IUC) hebben genoemd: horizontale of diagonale communicatie tussen diverse teams/eenheden/afdelingen binnen een organisatie.

Sociale media binnen organisatie’s: Kimberley Hazelaar, stagiaire bij Involve en afstudeerder aan de Universiteit Twente, zoekt samen met onze dochteronderneming Evolve naar de redenen waarom organisaties al dan niet succesvol zijn in het implementeren van sociale media voor interne communicatiedoeleinden. Om dit te achterhalen worden case studies binnen verschillende bedrijven uitgevoerd.

Openheid van medewerkers binnen organisaties (2014): Tjitske Willemsma, stagiaire bij Involve en afstudeerder aan de Universiteit Twente, onderzoekt  waarom medewerkers nu juist wél of géén signalen afgeven aan de organisatie wanneer ze kansen of risico's zien op de werkvloer. Met daarbij, misschien nog wel belangrijker, wat organisaties kunnen doen om deze vorm van openheid te faciliteren.

Enabling van spelers (2013): Marissa Otten student aan de Universiteit Twente deed onderzoek naar de opvatting die medewerkers hebben over hun interne communicatierol. Ook werd onderzocht hoe en wanneer organisaties hun medewerkers kunnen ondersteunen bij de uitvoering van hun interne communicatietaken en -verantwoordelijkheden.

Interculturele communicatie (2012): Henk van Middendorp, student aan de Universiteit Twente, deed onderzoek naar interne communicatie in een interculturele context. Henk ontwikkelde een model dat communicatieprofessionals helpt bij het oplossingsgericht benaderen van (interculturele) uitdagingen in teams door te kijken naar verschillende beïnvloedende factoren tegelijk.

Impliciete communicatie (2012): Bas van Glabbeek, stagiair bij Involve en afstudeerder aan de Universiteit Twente deed onderzoek naar impliciete communicatie. Naar dat wat een organisatie zegt zonder geschreven of gesproken woord te gebruiken. En naar de consistentie tussen deze impliciete en de expliciete communicatie; hoe beïnvloeden die twee elkaar? Samen met Ilse van Ravenstein (Involve) en Mark van Vuuren (Universiteit Twente) schreef hij hierover een boek met de resultaten van het onderzoek als input. Het boek '100% consistent’ verscheen in juli 2012.

Trendonderzoek Interne Communicatie (2011-2013): Om bewegingen in interne communicatie te volgen meten Involve, Universiteit Twente en het blad Communicatie tweejaarlijks de belangrijkste trends in het vakgebied. Zowel in 2011 als in 2013 is een kwantitatief en kwalitatief onderzoek gepubliceerd.

Projectmanager als communicator (2011): Pamela Jansen, stagiair bij Involve en afstudeerder aan de Universiteit deed onderzoek naar de rol van de projectmanager als communicator.  

Quickscan werkoverleg (2011): Uit de resultaten van de quickscan werkoverleg - die we zelf uitvoerden - blijkt dat teamleiders nauwelijks ondersteund worden in het voeren van een goed werkoverleg, terwijl ze dat wel graag willen.

How social networks work (2010): Isabel Ruiter, stagiair bij Involve en afstudeerder aan de Universiteit Twente deed onderzoek naar hoe we sociale netwerken in organisaties kunnen richten en stimuleren.

To innovate or not to innovate (2009): Frank Wijchgel, stagiair bij Involve en afstudeerder aan de Universiteit Twente, deed onderzoek naar de factoren die bepalen waarom medewerkers zelf initiatief nemen tot verbetering.

Generatie Y: onthyped (2009): Marieke Verhoeven en Matthijs Reerink, studenten Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Utrecht, deden onderzoek naar generatie Y en hun interne communicatievoorkeuren.

Practice what you preach (2008): Eline Sommers, stagiair bij Involve en afstudeerder aan de Radboud Universiteit, deed vervolgonderzoek naar de wederzijdse beeldvorming tussen IC adviseurs en hun interne klanten: lijnmanagers.

Put your money where your mouth is (2007): Eline Sommers, stagiair bij Involve en afstudeerder aan de Radboud Universiteit, deed onderzoek naar wat IC verantwoordelijken van 42 organisaties het meest impactvol vinden in interne communicatie. En waar ze op dit moment hun tijd en geld in investeren.

Kijk voor meer informatie bij Kennis delen.

Onderzoekstage

Involve wil graag actief kennis delen en het vak verder ontwikkelen. Daarom zijn er standaard twee stageplaatsen beschikbaar. Zo kunnen studenten in hun derde en vierde jaar kennismaken met de interne communicatiepraktijk en doen samen met de specialisten van Involve en hun Universiteit onderzoek naar nieuwe aspecten van het vak.

ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies