Organisatiestrategie

Eén van de belangrijkste onderwerpen in een organisatie is waar die organisatie voor staat en waar die heen gaat. Een strategie is cruciaal om richting te geven aan een organisatie. En om mensen houvast te geven bij de dagelijkse keuzes in het eigen werk. Het geeft focus en inspiratie. Het is een bepalende factor bij de betrokkenheid die mensen hebben bij de organisatie. Het kan zelfs een reden zijn dat mensen bij een organisatie willen gaan werken en er willen blijven.

In de praktijk

Tegelijkertijd wijst de praktijk (onder andere in de vorm van medewerkers betrokkenheids-onderzoeken) uit dat de kennis over de strategie, het begrijpen waar de organisatie heen wil, het vertrouwen in de toekomst en de houvast voor het dagelijkse werk sterk achterblijft. Er zijn dus flink wat redenen om stevig aandacht te besteden aan communicatie met betrekking tot de strategie.
Strategievorming is vaak een permanent proces dat zich zowel bewust als onbewust afspeelt. Onbewust omdat een organisatie zich voortdurend aanpast aan interne en externe ontwikkelingen, zonder dit wellicht als strategie te zien. Maar soms is er meer nodig en wordt strategievorming bewust en gestructureerd aangepakt. Het strategieproces is in onze ogen per definitie ook een communicatie intensief proces.

De vijf fasen van communicatie rondom organisatiestrategie

In dit communicatieproces ter begeleiding van de organisatiestrategie hanteren wij 5 fasen, met daartussen steeds 2 of meer stappen die op dat moment belangrijk zijn om actie op te ondernemen.
De fasen zijn:
1. Vormen/verversen
2. Vertellen
3. Vertalen
4. Verwezenlijken
5. Volgen

Wat Involve voor u kan doen

Involve kan ondersteuning bieden in alle fasen en bij alle stappen van de strategiecyclus. Aan de rechterkant van deze pagina vind je enkele voorbeeld cases van communicatie rondom de organisatiestrategie in de praktijk. 

Meer over dit onderwerp vind je in het boekje 'Help! Onze strategie komt niet aan!?'.

ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies