Veranderingen

Omdat organisaties permanent in ontwikkeling zijn, is verandering eigenlijk een constante factor. Het gaat vaak om veranderingen van structuur, processen en systemen. Een feitelijke verandering gaat altijd gepaard met een gewenste gedragsverandering (en andersom). Interne communicatie is een cruciale factor in succesvol verandermanagement. Belangrijke elementen in verandercommunicatie zijn de rol van de spelers in de interne communicatie en de onderliggende communicatiestructuur die hen daarbij helpt. Maar vaak is er meer nodig, vooral bij veranderingen met een grote impact. Involve heeft een aanpak voor veranderingen ontwikkeld die aansluit bij deze dynamiek.

Aanpak (gedrags)verandering

Ieder veranderproject leidt uiteindelijk tot een andere manier van (samen)werken en dus tot gedragsverandering. Involve richt zich met name op het realiseren van gedragsveranderingen, uiteraard in nauwe aansluiting met de feitelijke verandering. Volgens ons is gedragsverandering alleen mogelijk, als er gelijktijdig wordt gewerkt aan onderstaande;

  • Motivatie om te willen of moeten veranderen.
  • Capaciteit om te kunnen veranderen(eigenschappen, capaciteit, hulpmiddelen).
  • Gelegenheid om de verandering te realiseren (ondersteunt of belemmert de fysieke omgeving het gewenste gedrag?).

Dit doen wij vanuit onze expertise in interne communicatie, maar altijd in samenwerking met andere nauw betrokken disciplines als management, HR, IT, facilities. De keuzes die gemaakt worden op die gebieden moeten consistent zijn met de interne communicatiestrategie en andersom.

Wat Involve voor u kan doen

We kunnen iedere verandering van advies en realisatie voorzien om de verandering communicatief en effectief te laten zijn. Vanuit onze jarenlange ervaring in (grote) verandertrajecten hebben we een denkmodel en praktisch stappenplan ontwikkeld voor interne communicatie bij veranderen. Tools die wij hebben ontwikkeld voor communicatie rondom veranderingen zijn:

  • Workshops op maat: in de workshops trainen we uw team in het maken van een compleet veranderplan voor uiteenlopende gedragsveranderingen.
  • Een invultemplate waarmee u de basis legt voor het veranderplan voor uw project.
  • Begeleiding bij het maken van een veranderplan, en/of bij de implementatie hiervan, door een van onze (senior) adviseurs.

Het boekje 'Help! Weer een verandering!?' gaat uitgebreid in op veranderingen. 

Voor een structurele aanpak van projectmatige veranderingen, zie ook projectcommunicatie.
 

ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies