Onze adviseurs

Onze adviseurs kenmerken zich door passie voor interne communicatie, betrokkenheid bij onze klanten en een pragmatische instelling. Samen dekken we het hele scala van strategie/planvorming tot actieplanning en realisatie. Veelal realiseren we klantopdrachten in teamverband waardoor alle benodigde kwaliteiten aanwezig zijn en worden benut.

Bij vragen die we zelf niet kunnen invullen, met name vanwege een specifieke specialiteit, zoals journalistiek, vormgeving, realiseren van intranet etc. zetten we onze vaste partners of freelancers in. We kunnen een beroep doen op onze dochteronderneming Evolve voor expertise op het gebied van interne sociale media. Daarnaast hebben we goede contacten met een groot aantal freelancers.