Astrid Schipper

Astrid heeft, als extern adviseur, meer dan 25 jaar ervaring met het faciliteren van veranderingen in organisaties. Dat heeft haar veel kennis en stijlflexibiliteit opgeleverd, die Astrid graag inzet als veranderkundig programmamanager voor Involve. Zij schakelt snel tussen verschillende rollen en speelvelden. Kaders en plannen zijn altijd nodig, maar voor haar nooit de enige houvast. Astrid heeft haar vizier sterk op de mensen die verantwoordelijk zijn voor de implementatie. Vanuit inzicht in gedragsvoorkeuren en -patronen in de samenwerking bouwt zij aan een veilig en stimulerend klimaat om in te veranderen. Procesinterventies hebben haar specifieke aandacht: het is voor haar belangrijk om attent en zichtbaar te zijn in de dynamiek van het moment.

Astrid kan verschillende rollen spelen in de krachtenvelden binnen organisaties. Zo is ze door haar senioriteit in werk- en levenservaring enerzijds een gewilde sparringpartner voor hoger management en bestuurders, maar kan ze ook goed afdalen en mensen met verschillende opleidings- en abstractieniveaus bereiken. Als gewaardeerde teamspelers zoekt Astrid altijd naar verbinding en samenwerking en durft ze mensen ook aan te spreken op hun bijdrage aan het grotere geheel.

Astrid’s visitekaartje: Een expeditieteam in de bergen

In veranderingen focus ik me op het in balans brengen van de ambitie, het draagvlak en draagkracht onder de mensen. Want je kunt wel de mooie ambitie hebben om de Mount Everest te beklimmen, maar daarvoor heb je wel ervaren bergbeklimmers nodig. Missie en bemensing moeten op elkaar afgestemd zijn.

"Overzicht houden als het spannend wordt"