Marieke van der Heijden

Marieke is een adviseur met een frisse, analytische blik op communicatie en verandering. Ze is geïnteresseerd in wat er speelt en wat mensen beweegt om te doen wat ze doen. Om vervolgens, vanuit al deze verschillende perspectieven, naar gedeeld begrip van de situatie toe te werken. Daarbij kijkt ze, vanuit haar minor Performance Coaching volgens de sportpsychologie, ook naar wat mensen individueel en op teamniveau nodig hebben om optimaal te presteren en (mentaal) weerbaarder te worden.

Marieke’s visitekaartje: een ijsberg

“De ijsberg staat symbool voor systeemdenken. Het kleinste deel is zichtbaar, het topje van de ijsberg. Om een situatie te begrijpen moeten we denk ik niet alleen kijken naar het zichtbare, we moeten ook onderzoeken wat niet zichtbaar is: volgens systeemdenken zijn dat patronen, systemische structuren en mentale modellen. Deze structuren zorgen in een gezond systeem voor een dynamisch evenwicht. Dat betekent dat systeemdenkers niet denken in lineaire oorzaak-gevolg relaties, maar in interafhankelijkheid en onderlinge samenhangen. Om een systeem goed te begrijpen en duurzame interventies te kunnen plegen, moeten we denk ik vooral hier nieuwsgierig naar zijn. De ijsberg geeft een mooi handvat om dit bespreekbaar te maken en zo hefbomen van verandering te ontdekken.”

"Om een situatie te begrijpen en duurzame interventies te plegen moeten we niet alleen kijken naar het zichtbare, maar ook naar wat niet zichtbaar is."