Sjanet Bonte-Albada

Sjanet heeft ruime ervaring in het communicatievak, op het gebied van externe en interne communicatie. Specialiseerde zich in interne communicatie, waarbij ze communicatiestructuren ontwikkelde, veranderingtrajecten intensief begeleidde en belangrijke spelers toerustte in hun communicatieve rol. Haar kracht is het scherpe analytische inzicht in de samenhang van elementen en betrokken empathie, gecombineerd met creativiteit en blijvend zoeken naar vernieuwende mogelijkheden. Haar interesse ligt in wat mensen en organisaties beweegt. Waar en hoe kan de verbinding ontstaan? Sjanet zoekt graag naar de bijdrage van communicatie in deze verbinding, om van daaruit een beweging in gang te zetten.

Sjanet’s visitekaartje: het beeld van een cameralens

“Communicatie gaat in essentie om écht contact maken om de kracht in mensen en objecten te versterken. Net zoals een fotograaf dat met zijn foto doet. Dat bereikt hij door te letten  op details en het totaalbeeld. Alles is belangrijk. Het zichtbare en onzichtbare: omgeving, objecten, dynamiek. Hoe komt alles tot zijn recht? Om dat te bereiken moet de fotograaf de juiste keuzes maken. Alleen de goede afstemming, en die varieert voortdurend, geeft het beste resultaat: de foto die raakt én blijft raken. Zo draagt communicatie bij aan het raken van personen, het ontlokken van de kracht en energie die er in mensen is, om in beweging te brengen. Daarvoor is een duidelijke visie nodig, scherp zicht op alles dat meespeelt én inzicht in de juiste stappen die gezet moeten worden. Hier help ik graag bij.”

"Pas als er écht contact is, kan er verbinding en beweging ontstaan."