Touria Darkaoui

Touria is een doelgerichte financieel administratief medewerker met ervaring op het gebied van procesmanagement. De verworven kennis gebruikt ze om interne bedrijfsprocessen te verbeteren, gericht op de kwaliteitsontwikkeling van organisaties. Hierbij gaat het niet alleen om de rationele, instrumentele kant van procesverbetering. De emotionele, menselijke kant is minstens zo belangrijk.

Ze heeft voornamelijk werkervaring opgedaan binnen de (semi)overheid in verschillende functies waarbij het verbeteren van de interne processen altijd een belangrijke rol speelde. Deze werkervaring zet ze nu in om binnen Involve de huidige processen te optimaliseren.