We onderschatten het succesverhaal als strategisch instrument, en dat is niet verstandig

Wanneer we tegen problemen aanlopen, onderzoeken we vaak vooral de precieze knelpunten en wat er niet goed ging in de hoop dat dan te kunnen verbeteren. Hoewel het waardevol is hier inzicht in te krijgen, verdient wat ons betreft ook de vraag ‘wat ging er (wel) goed?’ aandacht.

Omdat de waarde van het delen van succesverhalen nog (vaak) wordt onderschat. Voor veel communicatieprofessionals is het een vast onderdeel van een communicatieplan of advies: deel best practices en succesverhalen om te inspireren en successen te vieren. Maar een best rdtpractice of succesverhaal kan veel meer zijn dan inspiratie.

Laat zien dat je het meent

Om te beginnen heb je het beste bewijs in handen dat laat zien dat je als organisatie doet wat je belooft en waar je in gelooft. Zo kunnen goede voorbeelden laten zien hoe beschikbare resources worden ingezet om organisatiedoelen te behalen. Je laat ook zien dat kernwaarden niet alleen op papier bestaan en ook nog eens tot resultaten leiden. Kortom: een best practice of succesverhaal laat zien dat je het meent. Wanneer je het vanuit die hoek benadert, bouw je aan je geloofwaardigheid en groeit vertrouwen.

Als brandstof om in beweging te komen

Een andere belangrijke functie van een best practice of succesverhaal is die van katalysator. Tijdens ons onderzoek naar innovatief werkgedrag en eigenaarschap bij medewerkers gebruikten we een methode die ontworpen is om succesverhalen te delen en daarop verder te bouwen.

Toen we na afloop deelnemers interviewden en vroegen welke elementen uit de interventie het meest waardevol waren geweest, antwoordde de meerderheid: het uitwisselen van verhalen. Waarom? Het schept een band (herkenning & begrip voor elkaar), het geeft een gevoel van trots en mogelijkheden (kijk eens wat we al bereikt hebben) en zet aan tot actie.

Wordt de aanjager van succes

Door succesverhalen alleen als onderdeel van een communicatieplan voor project X in te zetten, laat je als communicatieprofessional kansen liggen. Kansen om inspiratie om te zetten in bewijslast en de katalysator die aanzet tot actie (en daarmee mogelijk weer nieuwe bewijslast).

Dus maak van het delen van die goede voorbeelden iets structureels! Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Door het bijvoorbeeld te integreren in je communicatiestrategie en een aantal zaken in kaart te brengen: Waar en hoe haal je verhalen op? Wanneer en hoe deel je ze? Waarbij het motto constant is: hoe interactiever hoe beter want juist het gesprek over succesverhalen leidt tot herkenning, verbinding en actie.

Mooie bijvangst van zo’n aanpak is dat je met de verhalen die je ophaalt ook waardevolle input voor externe communicatie kan leveren, door bijvoorbeeld het succesverhaal van een klant en medewerker als case op je website te plaatsen.

Daarnaast is het een goede aanleiding om de huidige invulling van je middelmix -en opzet nog eens onder de loep te nemen en het delen van succesverhalen te borgen in bestaande processen en middelen.

Echte (inter)actie

Dat kun je bijvoorbeeld doen door best practices en succesverhalen een plek in het dagelijks werk te geven. Spoor leiders en managers aan en rust ze toe om hun overleg, stand-up, daily huddle of dagstart te beginnen met een rondje successen.

Gevolgd door simpele vragen als ‘wat is de rode draad in deze verhalen?’ en ‘wat kunnen we hiervan leren voor lopende projecten’. Zo zet je direct aan tot actie. En het is ook nog eens een fijne opening van een overleg.

Dat de waarde van het delen van verhalen doordringt in organisaties is niets nieuws. Maar hoe daar vorm aan wordt gegeven verschilt sterk. Zo zijn er voorbeelden van multinationals die een ware Chief Storytelling Officer (CSO) aanstellen.

Voor veel organisaties geldt echter dat er nog wel winst te behalen valt. Dus kruip in je rol als organisatieversterker (zie waar meer energie in interne communicatie de organisatie écht iets kan opleveren, vooral in primaire processen) en boor dat potentieel aan.

Toon zetten

Gewoon door aandacht te geven aan de dingen die er toch al zijn. Zo zijn we als vakgenoten ook altijd op zoek naar inspirerende verhalen van anderen.

Heb je er één of zoek je er één voor een bepaald vraagstuk? Mail me dan en laten we samen de toon zetten door succesverhalen van herkenning, verbinding en nieuwe initiatieven met elkaar te delen.

 

Leestips

  • Meer weten over de vier factoren die bepalen of je doet wat je belooft? Lees meer in de samenvatting van ‘100% consistent: de impact van impliciete communicatie’.
  • Meer over hoe je verhalen in je organisatie kunt benutten lees je in deze whitepaper over Storysharing.