Zeven redenen waarom ‘de lijn’ niet werkt

En zeven vragen waarmee je direct en gericht aan de slag kunt gaan.

Lijncommunicatie is een heet onderwerp. In de literatuur, in de praktijk, er wordt veel over gesproken. En heel makkelijk wordt dan gezegd dat ‘de lijn niet meer functioneert’. Maar wat gaat er nou eigenlijk mis? Wat zijn de oorzaken van het moeizaam -of niet- functioneren van de lijn? Graag zet ik de zeven belangrijkste redenen voor het falen van de lijncommunicatie op een rij. En geef ik zeven handige vragen waarmee je direct en gericht aan de slag kunt gaan….

 1. De nadruk ligt op de hiërarchie. Lijncommunicatie volgt veelal het model van het organisatieharkje. En dat is natuurlijk al een versimpeling van de werkelijkheid. Er zijn veel meer dimensies die maken dat een organisatie functioneert en communiceert. Denk bijvoorbeeld eens aan de projecten die in organisaties lopen of de samenwerking tussen afdelingen.
 2. Eenrichtingsverkeer. Lijncommunicatie wordt voornamelijk gebruikt voor de stroom van boven naar beneden. En onderwerpen blijven vaak al na de eerste op tweede laag hangen. Omdat de achtergrond niet duidelijk is, of omdat de manager er zelf niet achter staat.
 3. Eén oplossing voor alles. De lijn wordt vaak gebruikt voor alle soorten informatie en met alle mogelijke doelen. Dat leidt tot een enorme verstopping. Informatie over de strategie vraagt namelijk om een heel andere aanpak dan puur operationele informatie of vakinformatie. Afhankelijk van de informatie die uitgewisseld moet worden is er een andere route.
 4. Ieder zijn eigen rol… Iedereen weet natuurlijk precies wat er verwacht wordt in het doorgeven en vertalen van informatie. Toch? Helaas is de praktijk weerbarstiger. Het blijft bij lijncommunicatie nog té vaak onduidelijk wie, vanuit welke functie, welke rol en verantwoordelijkheid heeft.
 5. …die ze uit zichzelf invullen. En als we dan al weten wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn veronderstellen we al snel dat iedereen die rol met gemak in kan vullen. En dat ook inspiratievol kan doen. Managers zijn immers niet voor niets managers? Niets is minder waar, je moet mensen als organisatie bewust toerusten en helpen om hun communicatie inspanningen succesvol te laten zijn.
 6. Communicatiemiddelen onthecht van de lijn. Communicatie middelen leiden vaak hun eigen leven en worden vaak gebruikt als short-cut om medewerkers te bereiken. Gevolg is dat managers zich door deze middelen niet ondersteunt voelen, de middelen hen feitelijk ondermijnen in hun communicatie rol, en dat er bovendien dus vaak geen gerichte vertaling en betekenisgeving (kan) plaatsvindt(en). En de communicatie niet leidt tot het gewenste resultaat.
 7. Gebrek aan sturing. Of informatie aankomt wordt nauwelijks gemeten, hooguit bij een heel belangrijk onderwerp. Daarnaast ontbreekt vaak sturing op lijncommunicatie: hoeveel tijd is er voor beschikbaar en vooral ook wat heeft prioriteit. Gebrek aan inzicht in effectiviteit en gebrek aan sturing op prioriteit is een belangrijke faalfactor voor de lijncommunicatie.

Zeven vragen om de lijnen werkend te krijgen

Gerichte aandacht is nodig om de zeven redenen voor het falen van de lijn aan te pakken. Dat kan op heel verschillende manieren. Ik geef hier nu een voorbeeld van handige vragen die je helpen focus aan te brengen in de lijncommunicatie om de valkuilen te omzeilen. In plaats van deze als één grote trechter voor alles te gebruiken:

 1. Wat wil je bereiken voor de organisatie?
 2. Waar knelt de communicatie het meest?
 3. Waar zou de communicatie over moeten gaan?
 4. Wie spelen er een actieve rol in die communicatie?
 5. Wat houdt die rol in?
 6. Wat hebben die spelers nodig om die rol te vervullen?
 7. En hoe zou dat eruit er uit kunnen zien, in termen van advies, coaching, tooling, training en communicatiestructuur?

Herken je de genoemde oorzaken voor het falen van de lijncommunicatie? En hoe ga jíj daarmee aan de slag? Benieuwd naar jouw aanpak en andere suggesties!